Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
REFERENCJE

Nagroda za zdobycie "Laura Dębowego" w II Edycji Konkursu Starosty Bielskiego na Przedsiębiorcę Roku 2004

Bielsko-Biała, 15.04.2005r

Nazwa Projektu: Roboty Instalacyjne w Gimnazjum w Tomicach
Koszt Realizacji: 243000.00 PLN

Wykonanie robót instalacyjnych z zakresu instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji gazowej i kotłowni gazowej o mocy

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w Urzędzie Gminy Rajcza
Koszt Realizacji: 232975.49 PLN

Prace związane z modernizacją kotłowni instalacji c.o. i c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi.
- Demontaż istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z kotłownią.
- Montaż kotłów c.o. 2-szt o łącznej mocy 250KW
- Montaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami
- Wykonanie przyłącza z rur preizolowanych o dł.56mb od szkoły do budynku OSP
- Montaż układu solarnego zasilającego C.W.U.

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej
Koszt Realizacji: 79571.00 PLN

Modernizacja instalacji c.o. wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi.
- Demontaż rurociągów c.o.
- Demontaż grzejników c.o.
- Wykonanie instalacji c.o.
- Dostawa i montaż grzejników
- Roboty budowlane towarzyszące

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w sali gimnastycznej w Leńczach
Koszt Realizacji: 215000.00 PLN

Roboty instalacyjne z zakresu instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji gazowej, modernizacji kotłowni kondensacyjnej o mocy 2x100KW

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej
Koszt Realizacji: 245000.00 PLN

Wykonanie kompletnych remontów instalacji gazowych, sanitarnych i ciepłowniczych w obiektach administrowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w obiekcie Hali Sportowej w Czańcu
Koszt Realizacji: 324000.00 PLN

Wykonanie instalcji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wraz z nowoczesną kotłownią kondensacyjną o mocy 340KW z zasobnikami ciepłej wody użytkowej.

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w obiekcie krytej pływalni MOSiR w Czechowicach Dziedzicach
Koszt Realizacji: 835468.00PLN

Wykonanie wewnętrznej instalacji Wod-Kan
Wykonanie isntalacji grzewczej tj.
- instalacji c.o.
- instalacji ogrzewania podłogowego
- ciepła technologicznego wentylacji
- instalacji odzysku ciepła z agregatu WL
- instalacji pompy ciepła
- kotłowni gazowej o łącznej mocy 710KW
Wykonanie instalacji gazu

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w obiekcie Sali Gimnastycznej w Wilkowicach
Koszt Realizacji: 340760.00PLN

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic
Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 410KW
Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w budynku Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej
Koszt Realizacji: 114866.00PLN

Prace związane z dostawą oraz z instalacją nowego pieca centralnego ogrzewania w budynku Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 31.

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w obiekcie szpitala SZCHPiG w Bystrej
Koszt Realizacji: 620484.00PLN

Prace związane z modernizacją wewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, oraz centralnego ogrzewania wraz z robotami budowlanymi.

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
- Modernizacja instalacji wod-kan.
- Roboty budowlane wewnątrz budynku

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w obiekcie szpitala SZCHPiG w Bystrej Pawilon nr 1
Koszt Realizacji: 129812.16PLN

Prace związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie nr 1 W budynku szpitala SZCHPiG w Bystrej.

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w budynku Hotel Posesja
Koszt Realizacji: 285760.46PLN

Prace związane z wykonaniem całego systemu grzewczego wraz z robotami towarzyszącymi.

- wykonanie kotłowni
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacji gazowej
- instalacji c.w.u.
- instalacji wod-kan
- montaż wodomierzy
- roboty towarzyszące

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w obiekcie Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej
Koszt Realizacji: 358851.55PLN

Prace związane z wymianą instalacji c.o. wraz z rozdzielaczem systemu grzewczego pomieszczeń szkolnych i pomieszczeń basenu.

- Roboty demontażowe
- Roboty budowlane
- Malowanie pomieszczeń
- Roboty instalacyjne (ułożenie rur, montaż grzejników z zaworami i głowicami,
- Montaż – rozdzielaczy, zaworów, pomp, naczynia wzbiorczego, rurociągów, wykonanie prób, regulacji)
- Roboty elektryczne i AKP

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim
Koszt Realizacji: 217195.19PLN

Prace remontowe w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim wraz z adaptacją poddasza na potrzeby świetlicy.

- Roboty budowlane
- Modernizacji instalacji c.w.u. i wod-kan
- Modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią
- Modernizacja wewnętrznej instalacji gazu
- Modernizacja instalacji elektrycznej
- Wymiana stolarki okiennej wraz z termomodernizacją budynku

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w państwowej Straży Pożarnej w Żywcu
Koszt Realizacji: 120000.00PLN

Prace związane z modernizacją kotłowni, dopasowaniem do opalania gazem i instalacji c.o. garaży.
W ramach prac wykonano: Kotłownię o łącznej mocy 190KW, instalację c.o. garaży oraz niezbędne roboty budowlane.

Nazwa Projektu: Roboty instalacyjne w Urzędzie Gminy w Wilamowicach
Koszt Realizacji: 123000.00PLN

Prace związane z wymianą instalacji c.o. oraz modernizacją kotłowni z wymianą kotłów weglowych na gazowe kondensacyjne o mocy 200KW.